Zamykaj księgi szybciej i dokładniej

Zamykaj księgi szybciej i dokładniej, organizując i wykonując zamknięcie w rozwiązaniu chmurowym FlexiClosing. Łatwy w konfiguracji i łatwy w użyciu. Dzięki niemu możesz zautomatyzować zarządzanie istniejącymi w procesie listami kontrolnymi zamknięcia miesiąca i zawsze wiedzieć jaki jest status realizowanych zadań.

Umów się na prezentację
Wszystkie informacje o wykonaniu poszczególnych zadań i czynności w ramach zamknięcia okresu księgowego oraz uwagi co do zidentyfikowanych błędów lub problemów rejestrowane są w jednym miejscu. Użytkownicy natychmiast otrzymują powiadomienia o zadaniach do wykonania oraz mogą zamieszczać komentarze do obowiązujących procedur księgowych. Zbiorcza analiza statusów, opinii i incydentów pozwala na identyfikację nieefektywności i wspiera ciągłe doskonalenie procesów biznesowych.

Proces zamknięcia miesiąca
Proces zamknięcia miesiąca (lub zamknięcie finansowe) sprowadza się zasadniczo do pełnego uzgodnienia wszystkich kont bilansowych oraz analitycznego przeglądu kont, rachunku zysków i strat. Najlepszym sposobem na zarządzanie procesem zamknięcia miesiąca jest co miesiąc monitorowana i ulepszana w celu optymalizacji procesu lista kontrolna.

Celem zamknięcia jest uzyskanie pewności, że dane finansowe firmy są kompletne, dokładne i mogą być następnie publikowane w odpowiednim czasie. W praktyce, nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego zamknięcie miesiąca nie mogłoby być wykonane w ciągu 3-5 dni roboczych.
Problemy i wyzwania Klientów
Wiele firm doświadcza jednak, w związku ze sprawnym zamknięciem miesiąca, szeregu trudności, wynikających w głównej mierze z:

– Nieformalnego podejścia do realizacji procesu bez precyzyjnego rozdzielenia odpowiedzialności i czasu realizacji.

– Wykorzystywania arkuszy kalkulacyjnych i formatek do zarządzania procesem.

– Używania poczty elektronicznej do zatwierdzania zadań.

– Braku dostępu do informacji w realnym czasie „tu i teraz”.
FlexiClosing pozwala na ustrukturyzowanie i zautomatyzowanie procesu zamknięcia miesiąca w ramach tylko jednego narzędzia.
– Zarządzanie harmonogramem zamknięcia miesiąca z precyzyjnymi opisami poszczególnych zadań.

– „Asystent” księgowego, który przypomina o zadaniach i upływających terminach.
– Bieżąca kontrola nad przebiegiem procesu „tu i teraz”.

– Zarządzanie dokumentacją księgową.

– Efektywna komunikacja w zespole i wymiana informacji z działami biznesowymi.

– Baza wiedzy procedur i standardów księgowych.
Główne korzyści biznesowe, jakie może osiągnąć firma dzięki wdrożeniu FlexiClosing.
– Unifikacja procesu i procedur zamknięcia miesiąca.

– Poprawa efektywności poprzez lepszą organizację zadań.

– Obniżenie ryzyka opóźnień.
– Zwiększenie jakości poprzez eliminację błędów.

– Zapewnienie kompletności zadań.

– Ułatwienie zarządzania i monitorowania procesu.

– Poprawę ergonomii pracy dzięki wykorzystaniu do zarządzania procesem jednego narzędzia.
Poznaj pełnię możliwości systemów FlexiClosing i FlexiReconciliation
Umów się na prezentację