Przyspiesz powtarzalny, żmudny proces uzgadniania kont z dużą liczbą transakcji

Zapewnij wiarygodność wyników finansowych dzięki innowacyjnemu podejściu do uzgadniania kont bilansowych.

Umów się na prezentację

FlexiReconciliation automatyzuje i standaryzuje proces uzgadniania sald bilansowych.
Poprawia dokładność zamknięcia okresu finansowego, zapewniając księgowym uproszczony sposób sprawdzania poprawności i adekwatności sald na kontach księgowych. Księgowi mogą szybko porównać dane księgowe z obrotówki zbadać rozbieżności, załączyć dokumentację pomocniczą i podjąć wymagane działania bezpośrednio z panelu systemu.

Usprawnij proces uzgodnień sald bilansowych:
– Umożliwia automatyzację procesu sprawdzania poprawności sald na kontach księgowych

– Zapewnia skuteczne mechanizmy przestrzegania procedur i standardów księgowych

– Wspiera utrzymanie efektywnego systemu kontroli wewnętrznych

– Eliminuje zależne od arkusza kalkulacyjnego procesy podatne na błędy ludzkie
Zobacz film
Zwiększ efektywność kontroli wewnętrznych
– Utrzymuje procedury uzgodnieniowe zawierające czynności kontrolne do kont księgowych

– Umożliwia przypisanie odpowiedzialności za uzgodnienie sald na kontach księgowych

– Wprowadza jednolite standardy porządkujące prace zespołu księgowego

– Archiwizuje dokumenty księgowe na potrzeby kontroli wewnętrznej i audytów
Zobacz film
Kontroluj i optymalizuj proces uzgodnień
– Zapewnia bieżący monitoring procesu uzgadniania sald bilansowych

– Umożliwia wykrywanie błędów rachunkowych zanim staną się problemem

– Dostarcza wiedzę i dokumentację w trakcie prowadzonych audytów

– Wspiera doskonalenie efektywności procesów i procedur księgowych w firmie
Zobacz film
Poznaj pełnię możliwości systemów FlexiClosing i FlexiReconciliation
Umów się na prezentację