Zorganizuj i monitoruj najważniejsze zadania zamknięcia okresu

Zapewnij koordynację i kontrolę nad procesem zamknięcia okresu księgowego. Skuteczne narzędzie usprawniające pracę zespołu księgowego.

Umów się na prezentację
FlexiClosing to system, który pozwala zagwarantować, iż procesy realizowane przez zespół księgowy wykonywane są zgodnie z obowiązującą polityka rachunkowości i standardami rachunkowości przyjętymi przez firmę. System dokumentuje wszystkie czynności wykonywane w trakcie zamknięcia miesiąca, dzięki czemu praktycznie samoczynnie powstaje kompletna dokumentacja audytowa, potwierdzająca stosowanie odpowiednich procedur i praktyk.

Efektywnie zarządzaj procesami księgowymi:
– Twórz cykliczne procesy księgowe takie jak: zamkniecie miesiąca, miesięczne
raportowanie grupowe, kwartalne raportowanie giełdowe i inne

– Zarządzaj zadaniami w ramach procesów i jednostek organizacyjnych

– Przypisuj odpowiedzialności za realizację zadań w ramach procesów

– Buduj bazę wiedzy w oparciu o procedury, przepisy oraz procesy
Zobacz film
Usprawnij pracę zespołów księgowych:
– Organizacja zadań na spersonalizowanej tablicy

– Nadawanie statusów zadaniom i akceptowanie zadań wymagających nadzoru

– Załączanie dokumentów i produktów prac

– Aktywna komunikacja w ramach zespołów księgowych
Zobacz film
Bądź na bieżąco:
– Monitoruj statusy zadań po procesach i spółkach

– Analizuj opóźnienia i identyfikuj problemy

– Zapewnij jakość i terminowość dostarczanych produktów

– Zdobywaj wiedzę w celu poprawy efektywności
Zobacz film
Poznaj pełnię możliwości systemów FlexiClosing i FlexiReconciliation
Umów się na prezentację