Systemy FlexiClosing i FlexiReconciliation wspierające obowiązki Głównego Księgowego

Zapewnij realizację zadań zamknięcia okresu na czas oraz dostarczaj dane finansowe uzgodnione bez błędów.

Umów się na prezentację
Systemy FlexiClosing oraz FlexiReconciliation wspomagają Głównych Księgowych zarządzających zespołami księgowymi w koordynacji i kontroli zadań księgowych. System FlexiClosing dostarcza szczegółowy harmonogram i kieruje księgowych przez kolejne zadania prowadzące do pomyślnego zamknięcia ksiąg obrotowych. FlexiReconciliation wspiera kompletne i bezbłędne uzgodnienie sald księgowych.

Wdrożenie FlexiReconciliation pozwala wprowadzić formalny proces kontroli sald bilansowych.
W ramach procesu accounts reconciliation możliwe jest zdefiniowanie procedur kontrolnych, których celem jest upewnienie się i potwierdzenie, iż dane znajdujące się w ewidencji księgowej są zgodne z obowiązującymi standardami rachunkowości, w zakresie:

– Prawidłowej wyceny składników majątku trwałego.

– Właściwej wyceny bilansowej zapasów.

– Poprawnego rozliczania inwestycji w toku.

– Ostrożnej wyceny przy kalkulacji odpisów na należności.

– Zachowania kontroli nad saldem konta rozliczenie zakupu.

– Stosowania właściwych reguł dla wyceny i prezentacji kredytów i innych instrumentów finansowych.
Wykorzystanie FlexiClosing to sposób na skuteczne egzekwowanie stosowania polityki rachunkowości w trakcie zamknięcia okresu.
– Szczegółowe opisy poszczególnych czynności uzupełnione o referencje do właściwych zapisów polityki rachunkowości firmy pomagają księgowym w zapewnieniu poprawności dekretacji, kalkulacji, wyceny czy szacunków.

– Narzucany przez system wymóg potwierdzania wykonania każdego zadania pozwala w łatwy sposób monitorować przebieg procesu, śledzić ewentualne opóźnienia oraz zidentyfikować osobę, która wykonała dane zadanie.

– Możliwość archiwizacji dokumentów pomocniczych pozwala zbudować centralny rejestr, który można w dowolnym momencie poddać badaniu lub weryfikacji, by potwierdzić, że rzeczywiste praktyki są zgodne z polityką i standardami rachunkowości spółki.
Archiwizacja dokumentów ksiegowych w powiązaniu z wykonywanymi zadaniami i kontrolami przyspiesza przygotowania do audytu.
Dokumentacja gromadzona i powstająca w trakcie procesów księgowych (pliki z kalkulacjami, skany dokumentów, raporty z systemów zewnętrznych i modułów specjalistycznych) przechowywana jest w centralnym repozytorium systemów. Wszystkie dokumenty powiązane są z zadaniami i czynnościami w trakcie których zostały użyte. Właściwa archiwizacja dokumentów pozwala z łatwością zweryfikować i potwierdzić poprawność oraz kompletność danych znajdujących się w księgach obrachunkowych przedsiębiorstwa.
Poznaj pełnię możliwości systemów FlexiClosing i FlexiReconciliation
Umów się na prezentację