Zamknięcie miesiąca z systemem FlexiClosing

Niejasno określony podział ról i zadań pomiędzy poszczególnymi wykonawcami procesu, brak komunikacji, brak integralności danych i wynikające z tych problemów błędy, które obciążają całą organizację – to comiesięczne trudności wielu dużych firm w procesie zamknięcia miesiąca.

Sprawna realizacja wielopoziomowego procesu jest jednak możliwa i właśnie w tym celu stworzony został FlexiClosing – inteligentny system zarządzania zamknięciem miesiąca.

Zintegrowane działanie zespołu dzięki przypisanym rolom; sprawna, ułatwiająca wymianę informacji komunikacja; alerty, przypominające o nieuchronnym upływie czasu; efektywne wykorzystanie indywidualnych predyspozycji członków zespołu; pełen monitoring efektów, pozwalający na wykonanie analizy rezultatów i znalezienie słabych punktów, z szansą naprawy błędów w kolejnych miesiącach – to tylko niektóre, z licznych walorów systemu.

FlexiClosing zamknięcie miesiąca staje się proste. Znacząco wpływa na obniżenie kosztów, zmniejsza angażowanie zasobów, umożliwiając przekierowanie ich na inne pola, eliminuje błędy i ryzyko finansowych pomyłek oraz pozytywnie wpływa na zespół, scalając go w doskonale funkcjonujący organizm. Zautomatyzowany, przejrzysty system poprawia funkcjonowanie całego zespołu finansów, sprawiając, że jeden z potencjalnie najbardziej uciążliwych procesów cyklicznych staje się bezproblemowo łatwy.

Sprawdź jak jeszcze możesz usprawnić proces zamknięcia miesiąca.