Rozwiązania cyfrowe w księgowości

Nowoczesne technologie informatyczne towarzyszą nam każdego dnia. Od odbierania maili, pisania SMSów, czy też, po pracy, do oglądania ulubionych seriali na platformach streamingowych. To wszystko zasługa technologii informatycznych. Dlaczego zatem mielibyśmy się wzbraniać przed tym w unowocześnianiu księgowości?

O tym jak istotna jest dobrze prowadzona księgowość przekonują się praktycznie każdego dnia wszyscy przedsiębiorcy. Dla zespołów księgowych to olbrzymia odpowiedzialność. Aby ograniczyć ewentualne ryzyko pomyłek czy błędów (wszak księgowość to przede wszystkim ludzie, nie cyfry!), warto rozważyć wdrożenie rozwiązań cyfrowych. I tu cennym okazuje się wykorzystanie narzędzia FlexiClosing – programu do zamknięcia miesiąca.

Nowoczesne rozwiązania IT w firmie

Wsparcie w pracy księgowej

FlexiClosing to przede wszystkim system służący wspieraniu działów księgowości, czy też innych zespołów zaangażowanych w proces zamknięcia miesiąca księgowego. Zapewnia nam spójność prowadzonych czynności z określonymi standardami, procedurami i praktykami, czy to wynikającymi wprost z wykładni przepisów, czy to przyjętymi w danym przedsiębiorstwie.

Za pomocą intuicyjnego interfejsu, system FlexiClosing nie tylko wspiera księgowych w cyklicznych procesach rozliczeniowych (zamknięcie miesiąca, miesięczne czy kwartalne raporty…), ale także dokumentuje wszystkie nasze czynności w trakcie zamknięcia miesiąca. Co nam to daje?

Postęp prac pod naszym okiem

Niejako równolegle do prowadzonej księgowości, tworzy się nam dokumentacja, która potwierdzi stosowanie właściwych procedur i praktyk. Korzyść jest zatem wielowymiarowa: z jednej strony mamy wsparcie informatyczne w postaci systemu, który pomaga zamknąć miesiąc księgowy, a z drugiej, pracując w systemie FlexiClosing, na bieżąco możemy obserwować postęp prac i identyfikować ewentualne błędy i opóźnienia.

Baza wiedzy dla pracowników

Pracując z systemem do zamknięcia miesiąca FlexiClosing, tworzymy w ten sposób „bazę wiedzy” i wykaz dobrych praktyk, który dla każdego pracownika merytorycznego będzie nieocenionym wsparciem. Dla księgowego pracującego w branży od lat, będzie doskonałym narzędziem uporządkowania i nadzorowania pracy (swojej i całego zespołu) a z kolei w przypadku rotacji pracowników, pojawienia się nowych osób w zespole czy konieczności wyszkolenia nowego pracownika, na dzień dobry zyskujemy bazę materiałów szkoleniowych!

Praca zdalna? Żaden problem dla FlexiClosing!

Obecnie wiele przedsiębiorstw funkcjonuje w trybie zdalnym lub mieszanym, a zespoły pracujące w biurach często są rozproszone. Księgowanie poza biurem, czy we własnym mieszkaniu? To dziś rozwiązania bardzo często stosowane. Tu także z pomocą przychodzi FlexiClosing, które idealnie sprawdza się do pracy poza biurem i w domu! Zaś pracownik koordynujący pracę całego zespołu na podgląd postępu poszczególnych prac – również tych, wykonywanych poza biurem.


Codzienne wsparcie w pracy księgowej, możliwość wyłapania błędów w odpowiednim momencie, baza wiedzy dla pracownika i pełna funkcjonalność podczas pracy zdalnej! Korzyści płynące z FlexiClosing – systemu do zamknięcia miesiąca są zatem nieocenione!