FlexiClosing: wsparcie techniczne, informatyczne i biznesowe!

Księgowość to bardzo ważny element funkcjonowania każdej firmy. Odpowiednio prowadzona pozwala na lepsze zarządzanie finansami oraz umożliwia kontrolę nad przychodami i kosztami. Szczególnie ważne jest to w firmach o rozproszonej strukturze, gdzie różne działy mają swoje budżety.

Jednym z kluczowych obowiązków księgowych jest zamknięcie miesiąca, które polega na wyliczeniu wszystkich przychodów i rozchodów z danego okresu oraz uzupełnieniu ewidencji finansowej. Proces ten może być czasochłonny i bardzo łatwo w nim o pomyłki. Biznes potrzebuje dziś szybkich decyzji i szybkich informacji o aktualnej sytuacji finansowej firmy. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania, które wspiera pracę księgowych i zwiększa ich efektywność. Jednym z takich programów jest FlexiClosing – narzędzie, które umożliwia automatyczne zamknięcie miesiąca poprzez zbieranie i analizowanie danych finansowych z różnych źródeł w naszym przedsiębiorstwie. Dzięki temu księgowy nie musi „manualnie” wprowadzać danych do arkusza kalkulacyjnego czy ręcznie przeliczać wszystkich kwot, a informacje raz wprowadzone do systemu są z nami przez cały czas danej procedury księgowej. Wszyscy pracownicy (od tych merytorycznych, po najwyższe kierownictwo) widzą, jaki jest stan prac, gdzie pozostało coś jeszcze do zrobienia oraz – co chyba najważniejsze! – gdzie w całym procesie zaszły jakieś ewentualne błędy czy opóźnienia.

Optymalizacja czasu pracy

Funkcjonalność FlexiClosing pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na księgowe zamknięcie miesiąca, ale niesie za sobą także inne korzyści usprawniające pracę i przepływ informacji. Program FlexiClosing tworzy także cenne bazy danych dla pracowników, takie jak raporty finansowe czy opisy danych czynności księgowych. Dostęp do takich danych pozwala na lepsze zrozumienie sytuacji finansowej firmy oraz umożliwia podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.

A jeśli dodamy do tego jeszcze szczegółowy opis wewnętrznych instrukcji księgowych naszego przedsiębiorstwa, zyskamy także pewność co do spójności wszystkich działań księgowych w firmie. Oprócz oszczędności czasu i poprawy efektywności pracy, program FlexiClosing zapewnia również większą dokładność i precyzję w prowadzeniu księgowości. Dzięki automatycznym wyliczeniom i sprawdzaniu poprawności danych, ryzyko popełnienia błędu jest znacznie mniejsze niż w przypadku ręcznego wprowadzania informacji.

Wsparcie dla całej firmy

Od księgowości nie ma ucieczki. Jeśli więc myślimy o sprawnym prowadzeniu działalności i dobrym operowaniu pieniędzmi, warto w tym temacie wyposażyć się w odpowiednie narzędzia, które będą wsparciem zarówno dla nas, jak i dla merytorycznych pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia. Korzystanie z FlexiClosing może znacząco usprawnić pracę księgowego i przynieść wiele korzyści dla całej firmy!