Wdrożenie FlexiClosing w Grupie Polpharma

Jest nam niezwykle miło poinformować o wdrożeniu FlexiClosing dla Grupy Polpharma. System znacząco usprawni proces zamknięcia miesiąca i raportowanie danych finansowych Grupy.

Oto najważniejsze korzyści z wdrożenia FlexiClosing:

  • uporządkowanie przebiegu procesu zamknięcia miesiąca,
  • zmniejszenie ryzyka opóźnień i błędów w trakcie procesu,
  • ułatwiona kontrola nad procesem, z możliwością zdalnej kontroli jego przebiegu,
  • usprawnienie raportów finansowych Grupy.

Dzięki wdrożeniu systemu we wszystkich spółkach Grupy, możliwa będzie także analiza porównawcza efektywności realizacji procesu w poszczególnych spółkach, jak również bieżące monitorowanie statusu prac w całej Grupie.

Więcej o FlexiClosing

Więcej o naszych wdrożeniach