Blog Poznaj najnowsze blogowe wpisy i aktualności z zakresu księgowości

Zamknięcie miesiąca księgowego
2022-04-01 15:15:40
Jak można przyśpieszyć zamknięcie miesiąca w firmie?
Dział zakupów przekazał faktury kosztowe miesiąc po terminie… A w dziale organizacyjnym zawsze trzeba monitować o rozliczenia związane z firmową flotą samochodową… Na telefonach i mailach pracownicy działu księgowości spędzają mnóstwo czasu, przypominając innym działom firmy o zamknięciu miesiąca i konieczności dostarczenia wszystkich dokumentów finansowych. Mamy na to rozwiązanie – system FlexiClosing!
Czytaj więcej
2021-03-02 16:35:46
Najczęściej spotykane problemy przy zamknięciu miesiąca
Zamykanie okresu rozliczeniowego to proces, na który składa się wiele czynności. W zależności od charakteru firmy oraz działalności zmienia się to w jakiej kolejności wykonywane są kolejne zadania, kiedy je wykonujemy i kto je wykonuje.
Czytaj więcej
2021-03-02 16:35:29
Uzgodnienie sald bilansowych w procesie zamknięcia miesiąca
Zestawienie sald i obrotów księgi głównej jest fundamentem raportowania zarządczego i statutowego. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie raportów rzadko mają czas, by merytorycznie zweryfikować jakość danych wejściowych.
Czytaj więcej
2021-03-02 16:34:36
Jak przebiega proces zamknięcia miesiąca w polskich firmach?
Przebieg procesu zamknięcia miesiąca zależny jest od charakteru firmy i rodzaju prowadzonej działalności. Na proces ten składa się wiele czynności oraz bierze w nim udział wiele osób.
Czytaj więcej
2021-03-02 16:31:23
Na czym polega uzgodnienie sald na kontach księgowych?
Uzgadnianie sald kont księgowych (Accounts Reconciliation) sprowadza się do potwierdzenia poprawności salda prezentowanego na koncie księgowym.
Czytaj więcej
2021-03-02 16:05:17
Zamknięcie miesiąca i proces raportowania w dużej firmie
Jak w rzeczywistości system może wpłynąć na zamknięcie miesiąca i proces raportowania w dużej firmie? Przedstawiamy wywiad z panem Kamilem Czerwińskim, Dyrektorem Centrum Usług Finansowych Grupy Polpharma.
Czytaj więcej